top of page

Behandlingsmetoder

  • Manipulasjon er en teknikk der man med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker naprapaten veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

  • Triggerpunktsbehandling for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder for å senke muskelspenning.

  • Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukes for å normalisere bevegeligheten mellom ledd.

  • Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.

  • Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass.

  • Hjemmeøvelser/trening gir naprapaten til sine pasienter både for å forebygge og rehabilitere.

Vi behandler muskel- og leddplager. Naprapaten benytter seg av mange teknikker som individuelt tilpasses pasienten. Teknikker som brukes varierer utifra årsak, smerte og lokalisasjon.

bottom of page