top of page

Behandling dekkes av helseforsikring 

Behandling dekkes av alle de store forsikringsselskapene i Norge. Dette gjelder både helseforsikring gjennom jobb og privat. Stadig flere bedrifter tilbyr helseforsikring til sine ansatte for å minske sykefraværet. Antall timer/konsultasjoner som dekkes per år kan variere. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for mer informasjon. 

Nordic Netcare

Gjensidige

Tryg Forsikring


Falck Helse

Falck Helse AS er en totalleverandør av forbyggende og kurative helsetjenester til forsikringsselskaper, bedrifter og offentlige instanser. Falck Helse AS formidler fysikalsk behandling for følgende oppdragsgivere: 

 

DnB

Protector
Codan Forsikring 

Eika Forsikring

 


Digicare
DigiCare (tidligere; Oppgjørskontoret AS) har siden 2012 vært et bindeledd mellom behandlere, forsikringsselskap og forsikringstakere.

DigiCare formidler tjenester og behandlingsoppdrag for fysikalsk behandling over hele landet. Oppdragsgivere: 
 

Storebrand

If og Vertikal helse

If er Nordens ledende forsikringsselskap, og sammen med sitt datterselskap Vertikal Helse er de Norges største leverandør av helseforsikring.

Som en del av deres kundetilbud tilbyr de fysikalsk behandling.

bottom of page