Kontraindikasjoner for behandling

  • Covid-19, Influensa, omgangssyke og andre virus

  • Kreft

  • Infeksjoner

  • Nylig hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt

  • Rusmisbruker