Medlemsbetingelser for medlemskap uten binding

 

Medlemskap kan brukes hos naprapat Joakim Marthinsen. Medlemskap kan foreløpig ikke brukes hos naprapat Dina Tjelta Pettersen. 

Med vårt medlemskap uten binding betaler du kr 595,- per måned, men første måneden koster kun kr 295,-. Førstegangskonsultasjon til kun kr 295,- gjelder ikke for personer som har vært medlem tidligere. Inkludert i medlemskapet får du én (1) oppfølgingskonsultasjon(ca 30 min) per måned. Ytterligere oppfølgingskonsultasjoner til deg selv får du til medlemsprisen kr 595,- per oppfølgingskonsultasjon, men skal man kjøpe gavekort er det egne priser som gjelder. Vi journalfører alle konsultasjoner og sørger for at vi kontinuerlig tilpasser behandlingen etter dine ønsker og behov.

Alle ubenyttede behandlinger ruller over til neste måned. Hvis du f.eks ikke har benyttet deg av ditt medlemskap i 4 måneder, vil du ha tilgang til fire 30 minutters konsultasjoner eller to 60 minutters konsultasjoner.

 

Medlemskapet hos Curatio Naprapatklinikk er et løpende avtaleforhold. Medlemskapet løper således videre frem til medlemskapet avsluttes. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn medlemmet. Du kan avslutte medlemskapet når som helst og det er kun én (1) måneds betalt oppsigelsestid.

 

 

Helseforsikring?
 

For pasienter som ønsker å benytte sin behandlingsforsikring(helseforsikring) gjelder egne avtaler med forsikringsselskapene, og derfor kan ikke medlemskap kombineres med bruk av forsikringen (Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål angående dette).

 

 

Bestilling og betaling


Bestill medlemskap ved å sende mail til joakim@curatio-naprapat.no. Husk å spesifisere om du ønsker medlemskap med eller uten binding, og oppgi navn, adresse, epost og telefonnr. Hvis du ønsker å gi medlemskap i gave sender du mail på samme måte, men du må oppgi navn, adresse, epost og telefonnr til både deg og personen du ønsker å gi medlemskap til.
Når medlemskap er registrert får du en gratis 40 min førstegangskonsultasjon som du kan bruke når du ønsker. Hver påfølgende måned blir du belastet kr 595,- og mottar en ny 30 min oppfølgingskonsultasjon.

Hvis du for eksempel registrerer ditt medlemskap den 15. januar: Du betaler kr 295,- på kortterminalen på klinikken for første timen som medlem. Deretter blir du belastet kr 595,- den 15. februar og på samme måte de påfølgende månedene. Hver gang du blir belastet får du tilgang til en ny 30 minutters oppfølgingskonsultasjon.  

 

Dersom du ikke betaler innen forfall vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Curatio naprapatklinikk kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

 

Dersom du har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

 

 

Oppsigelse og endring av medlemskapet


Ved oppsigelse av medlemskap skal e-post benyttes. Oppsigelse sendes til joakim@curatio-naprapat.no. Medlemskapet har én (1) måneds betalt oppsigelsestid. Det betyr at det løper frem til slutten av neste hele måned etter at oppsigelsen ble gjennomført. Om man for eksempel sier opp sitt medlemskap 15. desember vil det løpe frem til 30. januar, og deretter deaktiveres.

Eventuelle oppsparte behandlinger må brukes innen utgangen av oppsigelsestiden. Oppsparte behandlinger som ikke er brukt annulleres når oppsigelsestiden er over.

 

Ved endring av medlemsavgifter forbeholder Curatio Naprapatklinikk seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil Curatio Naprapatklinikk gi minst to (2) måneders varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft to (2) måneder etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

 

Du kan til enhver tid endre ditt medlemskap uten binding til medlemskap med bindingstid. Du får da ikke en ny gratis førstegangs konsultasjon som i starten av inngåelse av medlemskap. Endring av medlemskap trer i kraft når oppsigelsestiden i medlemskapet uten binding er avsluttet.